“Als je een nieuwe bril koopt zoek je een opticien die bij jou past… De ziektekostenverzekeraar bepaalt niet waar jij je nieuwe bril koopt.” De opticien regelt netjes dat het bedrag wordt uitgekeerd en in mindering wordt gebracht op de factuur.

Bij een overlijden is het niet anders.
Er is geen enkele verplichting om de uitvaart te laten uitvoeren door het bedrijf waarbij je verzekerd bent. De keuze is aan jou door wie jij de uitvaart wilt laten verzorgen.
Het verzekerde bedrag wordt door de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks uitbetaald aan de nabestaande(n) of aan de uitvaartondernemer, die het verzekerde bedrag in mindering brengt op de factuur.

Vragen over uw verzekering en/of het verzekerde bedrag voor de uitvaart toereikend is? Vraag gerust een offerte op.
Ik kom vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken.

MK Uitvaartbegeleiding, Margriet Krook, tel. 06-36113000.
info@mkuitvaart.nl / www.mkuitvaart.nl